Om mig

DRÖMCOACH  MED BROKIG BAKGRUND

Dipl. Drömcoach IDP

Det innebär att jag har en jungianskt orienterad utbildning från Institutet för DrömPsykologi i Solna. Jag examinerades 2009 och har arbetat med drömgrupper och individuella klienter därefter i olika perioder. Min bakgrund är som skådespelerska och dramatiker, och jag är fortfarande aktiv inom teater och film som manusförfattare. För mig har drömarbetet alltid  haft en koppling till min egen konstnärliga och kreativa verksamhet.


Gestalt at Work Practitioner

Under många år arbetade jag i en egen teatergrupp där vi ofta spelade mina specialskrivna pjäser för beställare på företag och organisationer. Det har lett till att jag vidareutbildat mig till Gestaltinriktad organisationskonsult - Gestalt at Work Practitioner. Som sådan är jag tränad att hantera grupprocesser och värna om att deltagarna i en drömgrupp kan känna sig trygga och respekterade.


Brokig bakgrund, men det finns en gemensam nämnare: Berättelsen.

Det är de personliga berättelserna som är basen i allt jag gör.


Mer om mig som skådespelerska, manusförfattare och dramatiker www.bergerham.se

DRÖMMEN SOM INSPIRATION

DRÖMDIKTER, BILDER OCH DRÖMSPEL

Först lite nyfiket, sedan alltmer medvetet, har jag intresserat mig för dröm och drömmande i min konstnärliga gärning. Som ung skådespelerska kom Strindbergs "Ett Drömspel" att påverka mig på djupet. Senare har jag i egna pjäser inspirerats av Drömspelets dramaturgi och drömmens  poetiska språk. Det är en mylla där jag hämtar kraft och näring, alltid lika välkomnande och orörd av de krampaktiga spadtag ambitionen gräver, alltid befriande. Jag har tillit till att symbolerna och berättelserna som föds i drömmandet äger kraft att klara sig själva. Under många år har jag också "nattmålat" små akvareller - ofta i ett halvvaket tillstånd. Bara på kul. Som dom här.

Som drömmar beskriver mitt liv

så driver vi kring

som drömmar vi driver omkring

vi skriver vårt liv

i en ring